Oktatás

Animáció BA

A MOME Animáció BA képzési programjában a szakmai és elméleti ismeretek, valamint az egyéni látásmód egyidejű fejlesztése szerepel kiemelt hangsúllyal.

A felvételi vizsga fordulói is az általános műveltség, a kooperációs készség és a szakmai felkészültség kérdésköreire fókuszálnak.

Függetlenül attól, hogy digitális vagy analóg, hagyományos vagy számítógépes technikákat alkalmaznak a hallgatók, elvárás a kiemelkedő ábrázolási és mozgatási készség, a mozgóképes formanyelv ismerete. A történetmesélés alapvető összefüggéseinek, a karakterek hiteles megjelenítésének, az animációs látvány, figurák és hátterek tervezésének magas szintű elsajátítása is fontos tárgya az oktatásnak. Mindez projekt alapú képzés keretében valósul meg, amiben minden hallgató félévenként legalább egy-egy kisfilmet készít. Jellemző, hogy egyéni és csoportos fejlesztések váltogatják egymást, és előfordul, hogy a hallgatóknak közösen kell filmet készíteniük.

További lehetőség, hogy a hallgatók egy-egy szemesztert különböző Európai animációs és filmes iskolákban tölthetnek el, és a szakmai gyakorlatukat is teljesíthetik külföldi stúdiókban, köszönhetően a MOME Anim kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének.

A képzés befejeztével a hallgatók úgynevezett BA portfóliók összeállításával prezentálják a képzésben eltöltött három év legsikerültebb munkáit. Ebben az összeállításban megkülönböztetett figyelem jár az utolsó szemeszterben a tanszék által megadott tematikára készített egyedi fejlesztésű produkcióknak.

Animáció MA

A MOME Animáció MA programja animációs film rendezőket, VFX rendezőket és animációs alkotóművészeket képez, akik önállóan, vagy stábokat vezetve is képesek animációs projektek fejlesztésére és kivitelezésére.

A felvételi folyamán fontos szempont a jelentkezők portfóliója mellett az egyéni alkotói program, a kortárs szemlélet, valamint a társadalmi, gazdasági és technológiai kérdésekre is nyitott látásmód. A képzés angol nyelven is elérhető, és kiemelt módon fókuszál a tartalomfejlesztésre. A képzésben a fejlesztés különböző metódusai fordulnak elő, melyek lehetőséget kínálnak a klasszikus animációs zsánerek (rövidfilmek, sorozatok), illetve a jelenkori tendenciák (360°-os tartalomfejlesztés) kínálta lehetőségek kipróbálására is.

A képzésben résztvevők számára lehetőség nyílik néhány perces vizsgafilm készítésére az első évben, mely arra is alkalmat ad, hogy stábot irányítva rendezői tapasztalatokat is szerezzenek még a diplomafilmek készítése előtt.

A képzés második éve a diplomafilm előkészítéséről és kivitelezéséről szól. A téma és a műfaj választása teljesen szabad, önálló programot kell megvalósítaniuk a diplomázóknak. A filmek gyártására a MOME és a Magyar Nemzeti Filmalap között létrejött együttműködésnek köszönhetően külön költségvetés áll rendelkezésre. A diplomafilmeket a MOME ANIM menedzseli, fesztiváloztatja, forgalmazási és promóciós lehetőségeket kínálva a legjobb munkáknak.

A diplomások számára a MOME ANIM különböző nemzetközi képzési programjai (ASF, A4C) kínálnak további lehetőségeket. Kapcsolatépítésre, projektek kooprodukciós fejlesztésére, kilépési lehetőségre a nemzetközi porondra és ezzel sikeres pályakezdésre számíthatnak az itt résztvevő ifjú rendezők.