Ivanyi-Bitter Brigi_foto

Iványi-Bitter Brigitta, Dr.

művészettörténész

Művészettörténész és jogász végzettségű, szabadúszó kurátor-producer és művészeti író valamint egyetemi óraadó tanár. PhD fokozatát 2013 márciusában szerezte az ELTE BTK Film-, Média és Kulturaelmélet doktori programon, disszertációjának témavezetője Hammer Ferenc volt. A disszertáció címe: Kovásznai György életműve, művészeti stratégiák a Kádár-korban.

Kutatási területét főként az experimentális animációs filmek tanulmányozása képezi Magyarországon és Kelet-Európában az 1950-es évektől napjainkig. Ezen belül 2006-tól témája elsősorban Kovásznai György életművének feldolgozása, amely PhD disszertációjának is fő fókuszában áll. Ehhez a kutatáshoz kapcsolódóan vizsgálja a Kádár-kor művészeti stratégiáit, és az animáció, a filmművészet és a képzőművészet intézményrendszerét illetve ezek változását az elmúlt 50 évben. Érdeklődése kiterjed az animáció szinte minden területére, ezen belül különös tekintettel a társadalmi-politikai problémákat felvető, szociográfiai igényű művekre. Kutatóként foglalkozik a posztszocialista országok animációs filmtörténetével.

Ehhez kapcsolódik a kortárs művészetben folytatott kutatási és kurátori tevékenysége is, amennyiben igyekszik feltérképezni azokat a magyar és nemzetközi művészeket, akik ebben a műfajban innovatív, egyedi stílusban alkotnak.

Magyarósi Éva Láthatatlan rajzok című kiállításának (2012, Műcsarnok, Mélycsarnok) létrehozásában mint a kiállított experimentális, képzőművészeti igényű animációs film konzulense és a kiállítás kurátora működött közre.

A 4 fiatal női pozíció – Hommage a Kovásznai című kamarakiállítás és a Kovásznai életművet bemutató kiállítás (2011) kurátora a berlini Collegium Hungaricum Moholy-Nagy Galériájában.

William Kentridge “I am not me, the horse is not mine” című kiállításának (2011, Szépművészeti Múzeum) kurátora.

2007-től 2011-ig a Kovásznai Kutatóműhely és Archívum kurátora, ennek keretében kezdte el, Kovásznai halála után 24 évvel, az életmű elfelejtett, szétszóródott műveinek összegyűjtését, rekonstrukcióját.

A Kovásznai Kutatóműhely keretében készítette el Kovásznai című nagymonográfiáját, mely 2010-ben jelent meg a Vince Kiadónál. Ehhez kapcsolódóan került sor Kovásznai nagyméretű retrospektív kiállítására a Magyar Nemzeti Galériában. 2010. július 4. és szeptember 26. között.

2008-ban szervezte meg az első Kovásznaival kapcsolatos bevezető jellegű kiállítását Hommage a Kovásznai címmel a Millenáris Pixel Galériájában.

A Balázs Béla stúdióban készült kísérleti filmek, kísérleti animációs filmek és Kovásznai filmjeinek kapcsolódásait feltérképezendő szervezte meg jelölt 2008 augusztusában a Tűzraktér Hegedű utcai épületében a “Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné” című kiállítást.

2004-től kezdve szervezett egyéni és csoportos kiállításokat a kortárs művészet különféle szegmenseit bemutatandó. Így kurátori munkái láthatók voltak a Kogart Házban 2004 és 2005 között, a Tűzraktár Tűzoltó utcai épületében 2005 és 2006 között.

Iskolái

Két MA diplomát szerzett 2002-ben, az egyiket az ELTE BTK Művészettörténet szakán, a másikat az ELTE Jogi Karán jogász szakon. Előtte egyetemi MA képzése során Soros ösztöndíjasként tanult a Hartford-i Trinity College-ban, az Egyesült Államokban.

1994-ben érettségizett az Apáczai Csere János Gimnáziumban.

Oktatott tárgyak

BA: Animáció szaktörténet, Kortárs Médiaművészet / kortárs művészet és animáció kapcsolata